Yêu cầu hệ thống
Hệ điều hành Hỗ trợ các phiên bản Windows từ WinXP trở lên
Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium 4 (2.5 GHZ)
Memory 512 MB
VGA 128 MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 3.3 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Tải game
Full Client (1,7GB) Tải Game
Patch Update (3MB) Tải Update