Thông tin Máy chủ

- Website: PrimePTVN.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/PrimeVNPristonTale/

- Cấp độ tối đa hiện tại 80.
- Hệ thống Clan 24/7.
- Hệ thống Sod 24/7.
- Hệ thống Bless Caslte.
- Hệ thống Aging tới +26.
- Hệ thống Anti bảo vệ an toàn cho Game.
- Hệ thống tự động khóa khi vi phạm.
- Hệ thống Skill Full Tier 5.
- Hệ thống Nhân vật 10 Class.
- Hệ thống Party chênh lệch 10 cấp độ.
- Hệ thống Quest Clan.
- Hệ thống Daily Quest.
- Hệ thống Socket Item.
- Hệ thống Cash shop ingame.
- Hệ thống PK PVP 24/7.
- Hệ thống Full HD hỗ trợ mọi phiên bản windows.

* GHI CHÚ:
- GM, Mod sẽ hỗ trợ trên kênh forum và chỉ Online Game khi có sự kiện hoặc vấn đề cần thiết.
- Kênh hỗ trợ trực tuyến cho người chơi, giúp đỡ và khắc phục khó khăn.