PrimeRPG 2018 Priston Tale


Thông tin máy chủ:
> Level khởi tạo: 1.
> Exp x2 mặc định.
> Full Skill Tier 5.
> Full 10 Class.
> Aging Max 25 (Có hiệu ứng khói sáng).
> Party chênh lệch 10 level.
> Chat global "/global"
> Hệ thống áo thời trang.
> Thủ kho 5 trang.
> Hệ thống hỗ trợ tân thủ.
> Hệ thống Socket Item.
> Hệ thống Triple Crystal.
> Hệ thống Fusion Rune.
> Hệ thống Chế tạo đồ.
> Hệ thống New quest.
> Hệ thống Daily quest.
> Hệ thống Ghost Castle.
> Hệ thống SOD chia làm 2 cấp độ.
> Hiệu ứng Top Class.
> BC diễn ra lúc 19h thứ bảy hàng tuần.

Hãy tham gia và trải nghiệm cùng Prime Priston Tale!